Menu

όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις («Όροι») είναι οι όροι τους οποίους θα βρείτε διαθέσιμους στον ιστότοπο www.tomeetipee.gr (ο «Ιστότοπος»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες  ‘Oρους πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Άμα επιθυμείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο απαιτείται η αποδοχή των όρων, οι οποίοι θα είναι σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία θα δώσετε την συγκατάθεσή σας. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους.  Θα πρέπει να διατηρείτε ένα αντίγραφο των Όρων για μελλοντική αναφορά.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

1.1 Είμαστε η Mayborn (UK) Limited (ιδιοκτήτες της Tommee Tippee) μια εταιρία εγγεγραμμένη στην Αγγλία και στην Ουαλία με αριθμό εγγραφής 01894022 και είμαστε μέλος του ομίλου Mayborn. Η έδρα μας είναι η Mayborn House, Balliol Business Park, Benton Lane, Newcastle Upon Tyne, NE12 8EW, England και ο αριθμός VAT είναι GB 176148154. 

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

2.1 Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται για γενικές πληροφορίες  μόνο και δεν συγκεντρώνουμε κανένα δεδομένο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Mayborn Group επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα πολιτικής απορρήτου στο www.tomeetipee.gr/legals/privacy

2.2  Η πρόσβαση στον ιστότοπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την πρόσβαση στον ιστότοπο μας χωρίς καμία προειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος  24 ώρες την μέρα, δεν εγγυόμαστε ότι θα είναι αδιάκοπος και χωρίς σφάλματα. Εκτός από τα θέματα που έχουν αναφερθεί στην  ενότητα 5.1 , δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο ο ιστότοπος μας δεν είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή ή περίοδο. 

2.3  Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.  Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε πως όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο μας μέσω της σύνδεσης σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν και είναι σε συμμόρφωση με τους  όρους. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Είμαστε ο κάτοχος της άδειας χρήσης του σχεδίου, του κειμένου, των γραφικών και του λογισμικού του ιστότοπου και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σχεδίου κλπ) και για όλο το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό. Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, αντιγράφεται, διανέμεται, να πλαισιώνεται, να αναπαράγεται, να αναδημοσιεύεται, να μεταφέρεται να μεταδίδεται ή να πωλείται υπό οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ολόκληρο ή μέρος αυτού χωρίς προηγούμενης έγγραφης άδειας. Επιπλέον απαγορεύεται να προβείτε σε καμία πράξη που μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκομίζει αθέμιτο όφελος της καλής θέλησης και φήμης του ιστότοπου. 

3.2 Σας χορηγείται μια περιορισμένη άδεια χρήσης για την πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου, και για τη λήψη ή εκτύπωση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστότοπου για το οποίο αποκτήσατε κατάλληλα πρόσβαση, αποκλειστικά για προσωπική μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι διατηρείτε ανέπαφα όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται το «ανέβασμα» ή η αναδημοσίευση περιεχομένου του ιστότοπου σε οποιοδήποτε internet, intranet ή extranet. 

3.3 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει, περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση και απόλαυση αυτού του ιστότοπου από οποιοδήποτε τρίτο. Αυτή η άδεια είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς αιτία.

3.4  Η Tommee Tippee, Closer to Nature, Explora and Tip it Up είναι όλα καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Mayborn (UK) Limited. Το Sangenic είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Sangenic International Limited. Άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν είτε στην Mayborn UK Limited είτε σε τρίτους. Δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της  Mayborn UK Limited.

4. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1 Eκτός από τις περιπτώσεις που το απαγορεύει ο νόμος, το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται ως έχει χωρίς προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους. Ως εκ τούτου, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, σας παρέχουμε αυτόν τον ιστότοπο στην βάση που αποκλείουμε όλες τις εκπροσωπήσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις και άλλους όρους που χωρίς το νομικό πλαίσιο θα ήταν σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο. 

4.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για σελίδες που φιλοξενούν άλλοι οργανισμοί για τους οποίους μπορεί να παρέχουμε σύνδεσμο και των οποίων η πολιτική απορρήτου μπορεί να διαφέρει. Είναι πιθανό να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική ανά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο έργο μας και στον ιστότοπό μας.

5. ΕΥΘΥΝΗ

5.1 Τίποτα στους παρόντες όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας (αν υπάρχει) για: 

  • απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση,
  • τραυματισμό ή θάνατο που οφείλεται σε αμέλεια μας,

την αθέτηση της νόμιμης υποχρέωσης μας να παρέχουμε τον ιστότοπο και τις σχετικές υπηρεσίες μας με εύλογη δεξιότητα και φροντίδα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα για το οποίο θα ήταν παράνομο για μας να αποκλείσουμε ή να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε την ευθύνη μας. 

5.2 Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην ενότητα 5.1, η ευθύνη μας για τυχόν απώλειες που προκύψουν σαν αποτέλεσμα παραβίασης αυτών των όρων, περιορίζεται αυστηρά στις απώλειες που είναι μια προβλέψιμη συνέπεια της παράβασης αυτών των όρων. Οι απώλειες είναι προβλέψιμες μόνο όταν είναι πιθανό αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των όρων, και είναι στη διάθεσή μας και τη δική σας τη στιγμή που αποδέχεστε τους όρους και αρχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. 

5.3 Έκτος των περιπτώσεων που αναφέρονται στην ενότητα 5.1, δεν φέρουμε ευθύνη για: Έμμεσες απώλειες που προκύπτουν ως παράπλευρες της βασικής ζημιάς ή απώλειας και οι οποίες δεν είναι προβλέψιμες είτε από εσάς είτε από εμάς. Επίσης απώλεια εσόδων, απώλεια επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλεια δεδομένων, και άλλες τυχόν απώλειες που μπορεί να συμβούν ως αποτέλεσμα δικής σας παραβίασης αυτών των όρων. 

5.4 Σε περίπτωση που μια αγωγή ή αξίωση ασκηθεί εναντίον μας λόγω των δραστηριοτήτων σας ή τη χρήση του ιστότοπου και των σχετικών υπηρεσιών, η οποία προκαλείται είτε από οποιαδήποτε δική σας παραβίαση των όρων ή από δικές σας ενέργειες αμέλειας, ριψοκίνδυνες ενέργειες ή ενέργειες που προορίζονται σκόπιμα στο να μας βλάψουν, συμφωνείτε να πληρώσετε και να μας υπερασπιστείτε στην αγωγή ή αξίωση. Συμφωνείτε επίσης να συνεργαστείτε πλήρως με την  υπεράσπιση κάθε αγωγής ή αξίωσης και να μας επιτρέψετε να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο του ζητήματος.

5.5 Με το παρόν συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε πλήρως για οποιεσδήποτε αξιώσεις, κόστη, χρεώσεις, αποζημιώσεις, απαιτήσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς  και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από τη δική σας χρήση του ιστότοπου, όπου οι ενέργειές σας καταλήγουν σε παραβίαση των όρων χρήσης, από δική σας αμέλεια ή οι δικές σας ενέργειες ριψοκίνδυνες ή προορίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο να μας βλάψουν σκοπίμως. 

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ 

6.1 Όπου ο ιστότοπος μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους συνδέσμους ή πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι  αυτοί, παρέχονται μόνο για την πληροφόρησή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.  

7. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

7.1 Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών σχετικά με τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε δικαστική δίωξη εναντίον μας, με την επιφύλαξη του άρθρου 7.2, θα πρέπει να το πράξετε εντός της Αγγλίας και αυτοί οι όροι θα διέπονται από, και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας.  

7.2 Όλες οι διαφορές που θα προκύψουν από ή σε σχέση με τη παρούσα σύμβαση, θα επιλυθούν σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από έναν ή και περισσότερους διαιτητές που θα διοριστούν σύμφωνα με τους εν λόγω Κανόνες. Το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης είναι το αγγλικό δίκαιο, ο αριθμός των διαιτητών θα είναι 1, ο τόπος της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο και η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η αγγλική. 

Τελευταία ενημέρωση αυτών των όρων ήταν στις 19 Αυγούστου 2016. 

close

Φαίνεται ότι βρίσκεστε σε διαφορετική χώρα Αλλαγή ιστότοπου?

Απόρριψη